Betekenis Logo

In het Survival for Life-logo visualiseert de buitenste
halve ring een parcours. Een parcours als symbool
voor sport, maar ook omdat het leven vergeleken kan
worden met een parcours. Deze ring is onderbroken wat
aangeeft dat leven ook gebroken kan worden.
De binnenring, die wel gesloten is, visualiseert dat ‘het
leven’ desondanks doorgaat. Het lijkt oneindig, alles
staat met elkaar in verbinding. Het is ‘the circle of life’.
De ringen omarmen de rode bal in het midden. Deze
staat symbool voor het individu en zijn/haar plek in
‘the circle of life’. Enerzijds dus omarmd, we maken er
deel van uit, anderzijds losstaand omdat – als het er op
aan komt – je het toch zelf moet doen, je op jezelf bent
aangewezen. In die zin kun je ook zeggen dat het leven
op zich ook een ‘survival’ is.
De buitenste rode open ring tenslotte visualiseert, nu
specifiek, bedreigd leven dat niet voltooid kan worden.
Of is er hoop? Survival for Life wil aan ‘hoop’ bijdragen,
door samen te staan voor het leven, er samen voor te
knokken. Daarom omvat de naam ‘Survival for Life’ het
geheel en sluit het als het ware het geslagen gat.
De ring loopt tot onder ‘Life’ en onderstreept daarmee
temeer dat ‘Life’ is waar het om gaat!