John Wiggerman, Ydo de Vries, Jenneke Harsevoort, Dirk Gussinklo bedankt!

bandje

John Wiggerman (Wesepe) heeft 50 polsbandjes besteld.

Jenneke Harsevoort (Vollenhove) heeft 50 polsbandjes en 15 handdoeken besteld.

Ydo de Vries (de Knipe) koopt 10 polsbandjes en 24 handdoeken.

Dirk Gussinklo (Politie) besteld15 polsbandjes.